You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stavba mostu přes dálnici D10, Zápy

Informace o projektu

Místo stavby: Zápy, Česká republika

 • silniční most s nosnou konstrukcí z prefabrikovaných nosníků se spřaženou železobetonovou deskou
 • délka přemostění 73,00 m
 • šířka mostu 16,60 m
 • výška nad terénem cca 7,00 m

Požadavky

 • minimální zúžení průjezdného profilu na dálnici - co nejužší podpěry, umístěné co nejblíže k pilířům

Zákazník

EUROVIA CS, a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • kombinace jednotlivých systémů a podpora firmy PERI zajistily plynulý postup výstavby
 • splnění požadavku na průjezdy na dálnici nasazením systému podpěrných věží VST
Ing. Josef Hodan, stavbyvedoucí
Ing. Josef Hodan
stavbyvedoucí

Použití vysokopevnostních věží VST VARIOKIT pro podepření prefabrikovaných nosníků mostu bylo rozhodující pro splnění požadavku na minimální zúžení průjezdného profilu na dálnici. Spolu s doplněnými lávkami byl zajištěn bezpečný pohyb pracovníků při provádění monolitických příčníků těsně vedle komunikace.

Řešení PERI

 • bednění opěr a říms mostu systémem rámového bednění DOMINO
 • podepření malých výšek u opěr nosníky HDT s poklesovými klíny
 • podepření u pilířů systémem podpěrných věží VST, které jsou úzké a mají únosnost až 700 kN - vyřešení problému s průjezdy na dálnici
 • podepření monolitických příčníků systémem PERI UP, stojkami PEP a příhradovými nosníky GT 24
 • pochozí lávky vytvořené ze systému MULTIFLEX s přístupem z výstupových věží z lešení PERI UP