You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stavba nového mostu v Sázavě

Informace o projektu

Místo stavby: Sázava, Česká republika

 • most překlenující dvě ramena řeky Sázavy
 • dvoutrámový most s šířkou 12,7 m a délkou 110 m

Požadavky

 • zhotovení pilířů
 • stavba mostu s překlenutím řeky bez mezibárek
 • návrh podepření části mostní konstrukce skruží

Zákazník

TAQ s.r.o., Praha

Výhody pro zákazníka

 • montáž příhradových nosníků KMT na zemi a přemístění celých sestav jeřábem na určené místo
 • možnost překlenutí vzdálenosti 24,0 m
 • dodávky materiálu dle časového harmonogramu stavby
 • technická podpora PERI přímo na stavbě
Jakub Novotný
stavbyvedoucí

Rekonstrukce mostu v Sázavě nám díky svému umístění, dopravní obslužnosti a prostorovým podmínkám umožnila využít kombinaci skruže PERI UP Flex a vysokopevnostních věží VST s příhradovými nosníky KMT.

S ohledem na nutnost překlenutí dvou ramen řeky Sázavy o šířce cca 20 m bylo ideálním řešením použití spojených příhradových nosníků KMT, které se předem smontovaly do projekčně navržených sestav. Jednotlivé sestavy o hmotnosti cca 27 tun byly osazeny pásovým jeřábem LTR 1220 z prostoru ostrova na ocelové nosníky ST-A4, kde byly vzájemně propojeny. Důležité bylo navržení konstrukce skruže tak, aby byla co nejjednodušší její demontáž po provedení potřebných prací, což se podařilo v součinnosti s technickou podporou PERI.

V dalších dvou mostních polích jsme využili systém prostorové skruže PERI UP Rosett Flex hlavně z důvodu snadné montáže i demontáže, kterou lze provádět bez další pomocné mechanizace.

 

V průběhu prací jsme plně využívali technickou podporu PERI přímo na stavbě, která nám usnadnila montážní práce ocelové skruže a KMT sestav.

Řešení PERI

 • podskružení ze systému lešení PERI UP Flex
 • překlenutí ramen řeky příhradovými nosníky KMT, podepřenými těžkou skruží ze systému VARIOKIT VST