You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stavby infrastruktury Pilbara

Informace o projektu

Místo stavby: Pilbara, Austrálie

Výška stěn: 1 m - 3,6 m
Výstavba: 8 týdnů

Požadavky

 • zhotovení šachtových stěn, kanálů pro odpadní vodu a základových desek
 • malé náklady na zaškolení a rychlé zapracování
 • použití malých rozměrů v inženýrském stavitelství
 • základové desky betonovány monoliticky v 1,5denním taktu
 • omezený přístup, omezená kapacita jeřábu a jasně stanovené termíny

Zákazník

Monford Group, Austrálie

Výhody pro zákazníka

 • jednoduchá, logická montáž
 • vyšší efektivita při optimalizovaném vytížení týmu a zkrácení pracovního času o 50 %
 • vzhledem k malé hmotnosti systémových dílů není potřeba jeřáb ani lešení
 • vyučení tesaři se mohou soustředit na úseky, které musí být opatřeny výdřevou
 • úspora nákladů při realizaci stavby
 • menší riziko zranění pro uživatele
Declan White, jednatel společnosti
Declan White
jednatel společnosti

PERI DUO je ekologickým, lehkým systémem bednění, se kterým jsme mohli zvýšit produktivitu práce. Přednosti systému jsou mnohostranné: malá hmotnost šetří náklady na jeřáb a riziko zranění uživatelů. Snadná montáž vede ke zvýšené efektivitě a stará se tak o lepší výsledky na stavbě.

Řešení PERI

 • použití ekologicky vhodného, lehkého systému bednění PERI DUO
 • bezpečné pracovní lávky a přístupy byly vytvořeny z konzol a sloupků zábradlí DUO a doplňující konstrukce ze dřeva

Použitý systém PERI