You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tepelný převaděč ETE Křivonoska

Informace o projektu

Místo stavby: České Budějovice, Česká republika

  • konstrukce potrubního mostu přes rybník Křinoska - objekt na trase převaděče z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic
  • visuté lávky se závěsnými lany umístěnými na železobetonových pylonech ve tvaru V o délce hlavního pole 110 m

Požadavky

  • realizace pylonů, které nemmohly být z důvodu nevyhovujících územních podmínek vyrobeny z prefabrikátů

Zákazník

ROCK SALT, s.r.o., Praha

Výhody pro zákazníka

  • řešení s překládaným bedněním bez nutnosti podepření konstrukce
  • umožnění výstavby i přes náročné územní podmínky
  •  na zatěžovací stavy způsobené těžkou mechanizací při osazování
Ivo Hemala
stavbyvedoucí

Projekt výstavby potrubního převaděče mezi jadernou elektrárnou Temelín a
Českými Budějovicemi byl svým významem stěžejní nejen pro investora společnost
ČEZ a.s., ale i pro místní obyvatele. Z tohoto důvodu jsme již ve fázi plánovaní spolupracovali
s technicky velmi zkušenými a ověřenými inženýry společnosti PERI a tím
předešli technickým komplikacím a dokázali plnit závazný termín dotačního programu
Evropské unie. Při realizaci projektu jsme především ocenili technickou podporu
ze strany PERI, která významně přispěla k úspěšnému dokončení celého projektu.

Řešení PERI

  • nasazení formy systému bednění TRIO usazené na překládané lávce ze systému RCS
  • zárodky sloupů bedněny systémem TRIO s předem osazenými kotvami pro překládané lávky RCS
  • postupně rostoucí schodišťová věž z lešení PERI UP pro snadný přístup na lávky