You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel Audi

Informace o projektu

Místo stavby: Ingolstadt, Německo

Trasa železničního rychlostního koridoru ICE z Norimberka do Mnichova prochází tunelem pod areálem automobilky AUDI. Se zřetelem na citrivost výrobních linek na otřesy bylo upuštěno od důlního způsobu ražení tunelu a toto stavební dílo bylo nakonec budováno milánskou metodou. Po vytěžení zeminy a zhotovení dna tunelu byly vnější stěny tunelu budovány jednostranným bedněním oproti milánským stěnám.

Požadavky

  • montáž jednostranného bednění proti milánským stěnám
  • rychlá a přesná betonáž

Zákazník

Konsorcium firemTunnel/Einführung Ingolstadt
Walter Bau-AG, sdružení s DYWIDAG Mnichov a Ed. Züblin AG, Mnichov

Výhody pro zákazníka

  • zhotovení betonářských záběrů ve stanoveném termínu
  • kotevní držák PERI pro efektivní montáž kotev při nasazení opěrných rámů
  • každý opěrný rám byl připevněn dvěma kotvami systému DW 26. Tím bylo velké zatížení bezpečně přeneseno (dovolené zatížení 2 x 250 kN)

Řešení PERI

  • Pro výrobu konstantních profilů byly na panely TRIO namontovány opěrné rámy, které byly speciálně upraveny na základě požadavků projektu.
  • Dimenzovány byly pro výšku betonáže 6,48 m, délka záběru byla 10,20 m a dvě jednotky byly vzájemně propojeny vyrovnávacím plechem.
  • Na počátku byly bednicí jednotky přemísťovány samostatně, později společně s pomocí napínacího lana.
  • Maximální výška 9,60 m byla betonována ve dvou etapách, nejdříve s panely TRIO a opěrnými rámy do výšky 6,55 m a v dalším záběru s panely TIRO na konzolách překládaného bednění SKS 180.  

Použitý systém PERI