You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel Nordhavnsvej

Informace o projektu

Místo stavby: Kodaň, Dánsko

 • 620 m dlouhý tunel se dvěma obdelníkovými tubusy, každý se dvěma jízdními pruhy
 • výstavba hloubenou metodou s výrobou dna a stěn v předstihu před stropem
 • architektonicky zajímavé portály tunelů

Požadavky

 • betonářské záběry s délkou cca 25 m
 • dno a stěny tunelu s velkoplošným panelovým bedněním
 • 2 tubusy tunelu každý s čistou šířkou 9,10 m, vyráběny s náběhem ke středové stěně
 • vytvoření průjezdu pro stavbu skrz bednicí vůz
 • bezpečné schodiště a pracovní lešení ve všech místech nasazení
 • minimalizace užívání jeřábu a také možnost přemístění bednění v oblasti křížení kolejí a tunelu bez použití jeřábu

Zákazník

Joint Venture E. Pihl & Søn A.S. and Ed. Züblin AG

Výhody pro zákazníka

 • hospodárné řešení bednicího vozu s více než 90% pronajímatelných základních a systémových dílů, včetně vytvoření průjezdu pro stavbu
 • jednoduché řešení, které mohlo být jednoduše realizováno a nastaveno
 • únosné, velkoplošné a pohyblivé části bednění a lešení pro zrychlení postupu výstavby
Brian Andersen, mistr
Brian Andersen
mistr

Naše volba padla na firmu PERI, protože jsme si přáli mít pro tento složitý projekt spolehlivého dodavatele, který nepřipraví jen potřebné množství materiálu, ale také využije své rozsáhlé technické znalosti při návrhu bednění a lešení.

Řešení PERI

 • 4 bednicí stropní vozy VARIOKIT každý 13,50 m dlouhý, vždy dva spojené do sebe pro realizaci betonářských záběrů dlouhých cca 25 m
 • vytvoření průjezdu pro stavbu
 • návrh řešení bednění pro stěny tunelu
 • armovací lešení PERI UP vybavené, pro přesun do dalšího místa nasazení, transportními kolečky