You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Viaduc de Millau

Informace o projektu

Místo stavby: Millau, Francie

Most překlenuje údolí řeky Tarn a je nyní nejdelším zavěšeným mostem na světě.

 • Výstavba: 2001 - 2004
 • Konstrukce: zavěšený most
 • Metoda výstavby: most s vysouvanou ocelovou mostovkou
 • osmipolový most s délkou 2 460 m
 • nejvyšší pilíř: 343 m s ocelovou mostovkou
 • sedm železobetonových pilířů od 78 m do 245 m
 • změna průřezu od samostatných po dvojité pilíře, 90 m pod mostovkou

Architekt: Sir Norman Foster

Požadavky

 • vyrobení betonových pilířů s hladkým povrchem a proměnlivým tvarem, s ostrými rohy, bez viditelných spojů bednicích desek mezi jednotlivými betonářskými záběry
 • malý počet stanovených spínacích míst
 • výška betonáže cca 4 m s tlakem čerstvého betonu 100kN/m²
 • vysoký standard francouzské bezpečnosti

Zákazník

Eiffage TP Neuilly-sur-Marne, Francie

Výhody pro zákazníka

 • zhotovení betonů s přizpůsobením požadovanému tvaru
 • dodržení stanovených taktů šplhání v cyklu po 3 dnech
 • snížení kapacity jeřábu i přes komplikovaný tvar stavby
 • dodržení francouzských předpisů bezpečnosti práce
Jean-Pierre Martin | Phillippe Blondeau
hlavní stavbyvedoucí | zajištění kvality

U takových staveb je klíčem k úspěchu správná volba bednicích a šplhavých systémů. Firma PERI se ukázala jako kompetentní partner a velkými zkušenostmi a svou vysokou angažovaností přispěla k tomu, že se nacházíme v mezích časového plánu.

Výsledky, kterých jsme se samošplhavým bedněním ACS dosáhli, splnily naše očekávání. Při zohlednění komplexního tvaru stavby jsme mohli dosáhnout povrchů betonu vysoké kvality.

Řešení PERI

 • speciálně vyrobené ocelové bednění pouze s jedním sepnutím v betonu a dalším sepnutím nad betonem
 • pouze jedno spínací místo v jednotlivých betonářských záběrech, 2. poloha nad betonářskou spárou
 • samošplhavé bednění ACS pro vnější stěny pilířů celkem se 196 konzolami ACS-R
 • bednicí panely upravené pro každý takt, se speciálními vyrovnávacími díly a vložkami, stejně jako teleskopickými ocelovými závorami
 • tréningová stěna s ACS-R pro přípravu týmu na šplhání
 • zvláštní konstrukce pro zhotovení dílců pro střechu mýtné budovy