You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Výstavba železničního koridoru Sudoměřice - Votice

Informace o projektu

Místo stavby: Sudoměřice, Česká republika

 • čtvrtý koridor z Prahy do Českých Budějovic
 • dvoukolejný koridor rozdělený na 3 úseky
 • na 3. úseku se nachází 25 mostních konstrukcí

Požadavky

 • vyrobení a dodání bednicí formy pro různé tvary pilířů
 • vyřešení pětice šikmých pilířů na velkých estakádách
 • stěnové bednění a podskružení pro větší rámové mosty
 • betonáž vysokých stěn a křídel najednou

Zákazník

OHL ŽS, a.s., Divize R - Dopravní stavby, Brno

Výhody pro zákazníka

 • zdvojení konzol MATFLEX umožnilo betonáž masivních příčníků výšky 2 m bez nutnosti těžké skruže
 • významné časové a finanční úspory na stavbě
 • rozměrové spektrum panelů TRIO umožnilo vyřešit i ty nejsložitější tvary opěr a křídel
 • vysoký stupeň bezpečnosti práce s použitým lešením PERI UP
 • velmi rychlá montáž a demontáž systému PERI UP
Petr Novotný
Petr Novotný
vedoucí projektu

Díky tvůrčímu přstupu mezi zhotovitelem OHL ŽS a společností PERI bylo využito velkého potenciálu systémových prvků.

Řešení PERI

 • zhotovení šikmých pilířů spojených ve vrcholu do masivního příčníku se systémem s únosnými konzolami MATFLEX v kombinaci s únosnou podlahou z nosníků HEB 400 a dřevěných příhradových nosníků GT 24
 • rámové bednění TRIO nasazené pro betonáž stěn a křídel 
 • lehké podskružení ze systému PERI UP Flex s možností montáže bez pomoci jeřábu