You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Chrám Božské prozřetelnosti

Informace o projektu

Místo stavby: Varšava, Polsko

Chrám s výškou 75 m a průměrem hlavní lodi 68 m.

Doba výstavby: 2003 - 2011

Požadavky

  • komplexní požadavky ve velkých výškách

Zákazník

Z. Marciniak S.A., Gorzów Wielkopolski

Výhody pro zákazníka

Bezpečný a efektivní postup prací

Jacek Mosiej | Piotr Faron
stavbyvedoucí | stavbyvedoucí

Pro průběh komplexní stavby takové velikosti byl kompetentní partner pro potřebné bednění a lešení nepostradatelný. Všestrannost systémů PERI nám během výroby betonové konstrukce garantovala bezpečný a
efektivní postup prací – bez jakéhokoliv omezení.

Všestranně použitelné systémy bednění PERI a v každém ohledu přesvědčivá podpěrná konstrukce PERI UP Rosett nabídly maximální bezpečnost a byly garantem pro úspěšnou realizaci projektu s vysokým stupněm obtížnosti.

Řešení PERI

  • rozsáhlé řešení bednění a lešení navržené firmou PERI
  • kombinace běžně pronajímaných systémů bednění a lešení jako i zvláštních konstrukcí navržených přímo pro tuto stavbu
  • 24 m vysoké podpěrné lešení
  • šplhavé sestavy s rámovým bedněním TRIO založené na překládaném lešení KG pro výrobu nosných železobetonových sloupů vnějšího kruhu