You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Edificio Ágora

Informace o projektu

Místo stavby: Valencie, Španělsko

Skulpturální stavba multifunkčního centra s odklopnou skleněnou střechou s lamelovou konstrukcí a tvarem budovy připomínajícím helmu španělských vojáků dobyvatelů

Výška: 80 m

Šířka: 80 m
Délka: 100 m
Doba výstavby: 2008 - 2009

Architekt: Santiago Calatrava

Požadavky

 • krátká doba výstavby 13 měsíců
 • pracovní plošiny a přístupy pro všechny montážní práce
 • komplikovaný tvar budovy

Zákazník

U.T.E. Agora, Valencie:
Augescon, Lindner, Estrumaher

Výhody pro zákazníka

 • zkrácení doby montáže a rychlá fáze přestaveb díky výhodám systému lešení PERI UP
 • pro průběžnou přestavbu lešení je velkou předností možnost demontovat či znovu osadit podlahy již hotových úseků
 • vysoká úroveň zabezpečení díky pracovním plošinám a přístupům bez jakýchkoliv mezer
 • bezpečné pracovní postupy následně ušetřily čas
Carlos Gil, vedoucí projektu
Carlos Gil
vedoucí projektu

Lešení PERI se perfektně přizpůsobilo tvaru budovy i postupu výstavby. Tak bylo možné provádět všechny práce bezpečně – což vedlo i k významné úspoře času.

Řešení PERI

 • konstrukce lešení PERI UP kontinuálně přizpůsobované různým požadavků na pracovní plošiny i přístupy na ně
 • vyložení částí lešení mezi jednotlivými ocelovými žebry tvořené pomocí styčníkových diagonál UBK a konzol
  UCB

Použitý systém PERI