You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Katolické církevní centrum

Informace o projektu

Místo stavby: Kolín nad Rýnem, Německo

Stavební konstrukci tvoří dvě stěny: jedna oblouková s vnitřním poloměrem 82 m a druhá se dvěma kónickými částmi, které se setkávají uprostřed v půlkruhovém oltářním výklenku.

 

 

Požadavky

  • nesmršťující se hmota - pohledový beton jako bezespárová, monolitická stavební konstrukce
  • ukládání různě zbarveného betonu po vrstvách bez spínacích míst

Zákazník

ARGE Novostavby centra církve Blumenberg;
Ph. Holzmann AG, Cologne;
Wollwert GmbH & Co. KG, Kolín nad Rýnem

Výhody pro zákazníka

  • hospodárné nasazení bednicích systémů díky využití sériových dílů
  • skvělý vzhled povrchu betonu
Ulrich Neumann, stavbyvedoucí
Ulrich Neumann
stavbyvedoucí

Firma PERI nám nabídla nejlepší návrh bednění ze všech dodavatelských společností. Díky použití běžných sériových dílů její nabídka představovala s akceptovatelnou cenou to nejhospodárnější řešení.

Řešení PERI

Koncepce bednění založená na pronajímatelných systémových dílech: ocelová konstrukce pro upínací a mezilehlé rámy z ocelových závor U 120 na podpěrných věžích ST 100 - na principu posuvného bednění.

Použitý systém PERI