You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Langen Foundation

Informace o projektu

Místo stavby: Neuss-Hombroich, Německo

Doba výstavby až do otevření: do 2004

Architekt: Tadao Ando Architect & Associates, Osaka, Japonsko

Požadavky

  • předem daný rastr bednicích desek
  • předem stanovený počet, umístění a vzdálenosti spínacích míst
  • všechny rohy s ostrými hranami
  • stejný rastr spár po celé ploše, těsné spoje bednicích desek
  • použití samozhutnitelného betonu s tlakem betonu 100 kN/m²

 

 

 

Zákazník

Florack GmbH, Bonn

Výhody pro zákazníka

  • vynikající výsledek povrchu betonu
  • žádné viditelné nesprávně umístěné spáry
Thomas Schieren, polír
Thomas Schieren
polír

Přesně podle očekávání jsme s řešením bednění PERI dokázali docílit skvělého výsledného vzhledu betonu. S PERI spolupracujeme již 20 let a vždy jsme byli úspěšní.

Řešení PERI

  • nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 se zvláštním formátem bednicích desek přišroubovaných zezadu
  • panely nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 s bednicí deskou o velikosti 190 cm x 90 cm a viditelnými šesti spínacími místy na každé desce, částečně zaslepenými
  • použití vazby pohledového betonu pro minimalizaci nesprávného umístění spár