You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Muzeum umění Würth

Informace o projektu

Místo stavby: Erstein, Francie

Muzeum umění ze dvou 70 m dlouhých bloků z pohledového betonu a centrální prosklenou aulou.

Doba výstavby: do roku 2007

Architekt: Jacques and Clément Vergély, Lyon

Požadavky

 • hladký povrch betonu s předem stanoveným rastrem spár a kotevních míst
 • vysoký tlak betonu o síle 120 kN/m², z důvodu použití samozhutnitelného betonu SVB
 • stěny vysoké až 14 m bez horizontální spáry

Zákazník

Dicker SAS, Barr/Andlau, Francie

Výhody pro zákazníka

 • splnění všech požadavků na kvalitu pohlednového betonu i způsob provedení spár, šroubů a spínacích míst
 • úspora času díky logickému montážnímu postupu a dodání detailních prováděcích výkresů
Serge Bellusso, mistr
Serge Bellusso
mistr

Spolupracujeme s firmou PERI již 15 let a vždy jsme dosáhli velmi dobré kvality pohledového betonu. Práce se systémy je snadno pochopitelná a srozumitelná a vše funguje a padne. Kromě toho nám technici PERI na konkrétní otázky vždy okamžitě nabízí kompetentní odpovědi a řešení. Proto pro nás u těchto vysokých stěn připadalo v úvahu pouze PERI VARIO GT 24. Výsledek plně odpovídá představám architekta.

Řešení PERI

 • dílce s vloženou překližkou Fin-Ply (nenasákavá, potažená filmem)
 • překližky v šachovnicovém rozmístění, přišroubovány z přední strany
 • 14,00 m x 2,50 m velkoplošné panely ze systému nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24
 • příhradové nosníky GT 24 ve vzdálenosti 20 cm mezi sebou pro přenesení tlaku betonu až 120kN/m²
 • pravidelný modul spínání 1,20 m x 0,85 m
 • spojování panelů VARIO GT 24 spojkami VKS pro pohledový beton