You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Národní muzeum umění XXI. stol. MAXXI

Informace o projektu

Místo stavby: Řím, Itálie

Národní muzeum umění a architektury 21 století

Doba výstavby: 2003 - 2009

Architekt: Zaha Hadid, Londýn

Požadavky

 • vysoké požadavky na kvalitu pohledového betonu
 • jemný porvch betonu s předurčeným rastrem spár a ukotvení
 • široce zakřivené železobetonové stěny o výšce 14 m, bez horizontální spáry
 • samozhutnitelný beton SVB, s tlakem až 150 kN/m²
 • nakloněná čelní stěna

Zákazník

ARGE MAXXI 2006

Výhody pro zákazníka

 • dosažení velmi vysoké kvality pohledového betonu
 • snadné osazení 3D dílců bednění díky velmi přesné výrobě
 • žádný průhyb při montáži velkoplošných panelů VARIO GT 24
Gianni Scenna, stavbyvedoucí
Gianni Scenna
stavbyvedoucí

K nejlepšímu možnému postupu výstavby přispěl kvalitní návrh bednicích sestav PERI a podpora místní pobočky, která nás po celou dobu provázela. K dispozici jsme měli perfektní systém pro bednění stěn VARIO a ten nám umožnil výrobu tohoto, co do tvaru a rozměrů, výjimečného stavebního díla. V souladu s rozhodnutím použít samohutnitelný beton s tlakem čerstvého betonu do 150 kN/m2 mohlo být docíleno velmi vysoké kvality povrchu betonu.

Řešení PERI

 • dodávka kompletně sestavených 3D dílců bednění, sestavených na bázi běžně pronajímaných panelů VARIO
 • 3D model stavby
 • systém nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 pro pohledový beton
 • velkoplošné panely VARIO GT 24, vysoké 14 m, byly v obloukových částech stěn sestaveny polygonálně
 • plášť bednění z velkoplošných finských překližek Fin-Ply Maxi
 • řešení bednění a konstrukce pro nakloněnou čelní stěnu
 • stálá podpora v průběhu výstavby