You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Restaurace Florante Submarino

Informace o projektu

Místo stavby: Valencia, Španělsko

Restaurace pod vodou v “Parque Oceanográfico“ pro 500 návštěvníků s neobvyklou střešní konstrukcí z osmi symetrických, hyperbolických paraboloidů.

Architekt: Felix Candéla

Požadavky

Vytvoření železobetonové skořepiny o velikosti 2 100 m2  s proměnlivou tloušťkou desky od 8 cm do 80 cm

Zákazník

UTE Parque Oceanografico

Výhody pro zákazníka

  • spolehlivé odvedení zatížení
  • velká únosnost uchycení horizontál minimalizuje počet diagonál

Řešení PERI

  • koncepce bednění a lešení se systémem PERI UP Rosett
  • trojrozměrná prostorová podpěrná konstrukce až do výšky 13.70 m
  • souosé, ohybově tuhé spřažení vysoce únosných nosníků GT 24 s pomocí nastavovacích lišt