You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sportovní aréna Lora

Informace o projektu

Místo stavby: Split, Chorvatsko

Multifunkční hala s osmiúhlým půdorysem na ploše 120 m x 80 m pro 12 500 sedících diváků.

Dokončení: 2009 pro Mistrovství světa v házené

Požadavky

  • montáž lešení pro 8 ocelových prostorových příhradových nosníků
  • pár vazníků spojených do hlavních nosných částí o hmotnosti 180 tun

Zákazník

Dinarik d.o.o., Donji Prolozac

Výhody pro zákazníka

  • nákladově efektivní montáž střešní konstrukce
  • bezpečné a rychlé montážní práce
  • ekonomické řešení se systémovými díly
Oliver Pezer, přípravář a logistik
Oliver Pezer
přípravář a logistik

Rozhodli jsme se pro PERI na základě profesionálně zpracovaného návrhu lešení a kvalitní péče. Všechny technické požadavky byly se systémy PERI splněny velmi hospodárně.

Řešení PERI

  • lešení PERI UP jako podpěrné lešení a montážní plošina
  • pracovní lávky široké 7m nesené opěrnými rámy PERI pootočenými do vodorovné polohy

Použitý systém PERI