You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stadion pro těžkou atletiku

Informace o projektu

Místo stavby: Atény, Řecko

Stadion pro těžkou atletiku pro Letní olympijské hry 2004 s volně napjatou střešní konstrukcí

Požadavky

  • podepření mohutných, 72 m dlouhých ocelových příhradových nosníků
  • velká zatížení
  • velká síla větru
  • komplikované podloží

Zákazník

J&P – AVAX SA

Výhody pro zákazníka

  • rychlá montáž a demontáž
  • přemístění celých sestav s pomocí jeřábu
George Foutris, vedoucí projektu
George Foutris
vedoucí projektu

Systémy PERI MULTIPROP a HD 200 mohou být ideálně zkombinovány tak, aby bezpečně přenášely velká svislá zatížení i přes komplikovaný tvar ocelových příhradových nosníků. Po zkušenostech z tohoto projektu se dívám na firmu PERI jako na dodavatele bednění, který nás velmi kompetentně a s propracovanou logistikou podporoval po celou dobu trvání projektu.

Řešení PERI

  • sestavení HD 200 a MULTIPROP do 21 m vysoké podpěrné konstrukce pro odvedení zatížení 500 kN