You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Hongkong-Zhuhai-Macao (HZMB) | Provozní budova východ a západ, Čína

Na dvou umělých ostrovech u obou výjezdů z tunelu HZMB vznikají nyní obrovské stavby z pohledového betonu. Vpravo na obrázku je vidět výjezd na západní straně tunelu. (Grafika: © China Communications Construction Company Ltd. CCCC)
Oba jízdní směry tunelu budou odděleny 15,50 m vysokými železobetonovými stěnami. Na stěnách je uložena ocelová konstrukce, která slouží jako sluneční clona. V prodlouženém výjezdu z tunelu vzniká vícepatrová budova provozovatele tunelu.
S řešením firmy PERI dosáhl tým na stavbě nejlepší kvality pohledového betonu SB 4 s jasnou strukturou spár a spínacích míst a trvalou vodotěsností stěn u výjezdu z tunelu.
PERI navrhuje a dodává také řešení pro bednění vlnolamů a vícepatrových provozních budov na umělých ostrovech. Rozhodujícím požadavkem na výstavbu je beton s nejvyšší pohledovou kvalitou.
Řešení s bedněním PERI pro stropy, vyložené balkony a parapety bylo založené především na nasazení standardních konstrukčních dílů různých systémů PERI. Pro bednění kruhových částí navrhla, vyrobila a dodala firma PERI z Weissenhornu také četné klíny a jiné přířezy desek.
Ve fázi plánování se projektanti rozhodli předem zamýšlenou metodu výstavby změnit. Kromě jiného bylo rozhodnuto, že budou stropy a průvlaky betonovány zvlášť. Výsledek: systémová bednění je možné nasadit velmi efektivně, čímž byla doba výstavby zkrácena o 6 měsíců.
Přířezy pro sestavy bednění, vyráběné podle požadavků projektu pro velkoformátové podpěry, byly navrženy a vyrobeny ve Weissenhornu.
Pro provádějící tým bylo zhotovení tak kvalitního pohledového betonu zcela nové. Dva supervizoři PERI proto pomáhali v průběhu celé výstavby vedení projektu se zajištěním kvality přímo na stavbě.

Informace o projektu

Místo stavby: Hongkong, Čína

 • dvě vícepatrové provozní budovy na obou umělých ostrovech na východním a západním konci tunelu
 • budova na západním ostrově: cca 19 000 m2 užitné plochy pro strojovny, hasicí zařízení a správu; sestává z podzemního podlaží a třech pater; celková výška okolo 20 m
 • budova u východního konce tunelu: cca 27 000 m2 užitné plochy ve 4 podlažích; kromě provozních místností zde vzniká prodejní plocha a místnost s výstavou k vytvoření tohoto megaprojektu; celková výška okolo 23,60 m

Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge (HZMB) | Tunnel

Hongkong-Zhuhai-Macao (HZMB) | Přechodové části tunelu

Požadavky

 • maximální požadavky na pohledový beton
 • efektivní řešení se systémovým bedněním a co nejmenším možným nasazením speciálně vytvořených sestav bednění
 • řešení přizpůsobená projektu pro vytvoření požadovaného tvaru

Zákazník

China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)

Výhody pro zákazníka

 • dosažení nejvyšší kvality pohledového betonu podle SB 4
 • efektivní provádění s velkým podílem systémových bednění
 • dodání přířezů desek přesně podle časového harmonogramu
 • podpora zajištění kvality přímo na stavbě supervizorem
 • úspora času na výstavbu
Portrait of Meng Fanli, Project Leader West Island, Lin Ming, Project Director, Liu Haiqing, Project Leader East Island, China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)
Meng Fanli | Lin Ming | Liu Haiqing
vedoucí projektu západního ostrova | projektový ředitel | vedoucí projektu východního ostrova

Firma PERI hraje při realizaci této stavby století rozhodující úlohu. Vjezdy do tunelu, vlnolamy a provozní budova jsou s těmi nejpřísnějšími požadavky na kvalitu velmi náročnými stavbami. Bednicí vozy je možné snadno přemístit a nabízí tu největší bezpečnost a prvotřídní kvalitu pohledového betonu. Oceňujeme profesionální přístup, služby a snahu techniků PERI o dokonalost.

Řešení PERI

 • příprava návrhu bednění včetně vypracování nových stavebních metod
 • hospodárné řešení bednění s efektivním nasazením systémových bednění
 • návrh a dodávka betonářských desek s přířezem na míru
 • stálá podpora supervizora PERI přímo na stavbě