You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Willem, Rotterdam, Nizozemí

Informace o projektu

Místo stavby: Rotterdam, Nizozemsko

Konstrukce z lešení pro sanační práce na pylonu mostu Willem v Rotterdamu

Oba ocelové pylony zavěšeného mostu, vysoké 60 m, budou postupně obestavěny lešením a sanovány - nejdříve jižní a poté severní pylon.

Požadavky

 • postavení lešení a malířské práce bez omezení městského provozu
 • z důvodu volně pohyblivého zavěšení mostovky není možné postavení cca 200 t těžké konstrukce lešení na desku vozovky
 • hermetické oddělení pracoviště od silničního provozu

Zákazník

Steigerbouw Van der Panne, Rotterdam

Výhody pro zákazníka

 • flexibilní přizpůsobení lešení tvaru pylonů
 • bezpečné pracovní úrovně včetně přístupů
 • velmi malé omezení provozu vzhledem k montáži kompletního přemostění mostovky systémem VARIOKIT, která byla prováděna v noci
 • velká úspora času při montáži a demontáži lešení a přemísťování konstrukce z jižního na severní pylon díky společnému, detailnímu předběžnému plánování a zcela snadnému zahrnutí systému VARIOKIT do návrhu konstrukce PERI UP
Porträt von Marcel Broekman, Projektleiter bei Steigerbouw Van der Panne, Rotterdam
Marcel Broekman
Manažer projektu

Společně s PERI jsme vytvořili skvělý návrh konstrukce lešení pro mimořádně náročnou sanaci pylonů mostu Willem. Přemostění ze systému VARIOKIT montované přes noc a umístěné ze stran na betonových podstavcích umožnilo vytvoření 60 m vysoké a 200 t těžké konstrukce z lešení PERI UP, bez zatížení mostovky a omezení silničního provozu. Byly dodrženy všechny termíny. Kombinace VARIOKIT a PERI UP se ukázala dobrým řešením také pro vyztužení a ukotvení. Několikrát odolala síle větru 10. Krátce řečeno, jsme velmi spokojeni se systémy a spoluprací - skvělý příklad pro řešení komplikovaných konstrukcí.

Řešení PERI

 • řešení firmy PERI pro konstrukci z lešení vytvořené přesně na míru projektu - hlavní systémy PERI UP a VARIOKIT, které je možné téměř bez problému kombinovány
 • odvádění vysokého zatížení přes celou šířku vozovky z necelých 40 m s pomocí vazníků VRB a podpěrných věží VST ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT
 • dodání již předem smontovaných, 21 m dlouhých sestav vazníků VRB
 • vytvoření ochranných stříšek na obou stranách vždy 10 m a pracovních plošin s rozpětím 12 m ve výšce 50 m z příhradových vazníků LGS
 • zahrnutí konceptu kotvení při zohlednění vysokého zatížení větrem a zakrytí smrštitelnou fólií