You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nádraží „Porta del Sud“

Nádraží „Porta del Sud“: Nové nádraží od architektky Zahy Hadid – konstrukce z betonu, skla a oceli ve tvaru mostu – se vyznačuje mnoha zakřivenými tvary.
Nádraží „Porta del Sud“: Pro vytvoření zvláštní architektury „Porta del Sud“ vyvinuli italští inženýři PERI celkové, hospodárné řešení pro všechny bednicí a lešenářské práce. Kromě standardních systémových dílů bednění bylo navrženo, vyrobeno a dodáno také velké množství speciálních sestav bednění, vytvořených přesně podle požadavků projektu.
Nádraží „Porta del Sud“: Projekt v číslech: 19 000 m2 železobetonových stropů a 26 000 m2 stěn, z toho 16 500 m2 z kvalitního pohledového betonu.
Nádraží „Porta del Sud“: Pro zakřivené a nakloněné stěny bylo navrženo, předem smontováno a dodáno stěnové bednění VARIO GT 24. Nosníkové stěnové bednění mohlo být optimálně přizpůsobeno složitým tvarům a vysokým architektonickým požadavkům, včetně požadovaných modulů spár a spínání.
Nádraží „Porta del Sud“: Nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 bylo navrženo a smontováno na míru – s vyztuženými ocelovými závorami a až do výšky 12 m.
Nádraží „Porta del Sud“: Stojky MULTIPROP se vyznačují vysokou únosností až do 90kN. Při bednění nástupišť podpíraly hliníkové stojky stropní stoly samostatně nebo spojené do podpěrných věží.
Nádraží „Porta del Sud“: Stěnové bednění VARIO GT 24 a modulové lešení PERI UP dokazují schopnost výborné přizpůsobivosti – také u pohledových ploch z betonu.
Nádraží „Porta del Sud“: Nádraží projektované britskou architektkou iráckého původu Zahou Hadid, připomínající svým tvarem most, se vznáší 30 metrů nad kolejemi a vzájemně je propojuje. Toto nádraží futuristického vzhledu tak funguje jako brána Neapole. (Foto: Zaha Hadid Architects)

Informace o projektu

Místo stavby: Neapol Afragola, Itálie

 • architektka: Zaha Hadid
 • doba výstavby: červen 2015 – červen 2017
 • uvedení do provozu: 11. 6. 2017
 • vysokorychlostní nádraží v Afragole je dopravním uzlem na trase Řím – Neapol – Salerno, navrženo jako most vznášející se ve výšce 30 m nad tratí
 • futuristicky vytvarovaná stavba s oblouky ve tvaru S, zakřivenými stěnami a sbíhajícími se halami a cestami
 • architektura symbolizuje proudění cestujících

Požadavky

 • neobvyklá architektura se zakřivenými tvary
 • nejvyšší požadavky na pohledový beton a definovaný modul spár a spínání na ploše stěn o velikosti 16 500 m2
 • složitý tvar konstrukce nástupišť se 44 nakloněnými železobetonovými sloupy ve tvaru Y
 • celková koncepce bezpečnosti pro bednicí a lešenářské práce

Zákazník

Astaldi S.p.a. (Generální dodavatel)

Výhody pro zákazníka

 • hospodárné a vhodné celkové řešení od jednoho dodavatele
 • dosažení požadovaného povrchu betonu
 • spolehlivá podpora při plánování potřeb materiálu a nákladů prostřednictvím úzké spolupráce s firmou PERI v průběhu celého projektu
 • rychlé, jednoduché montáže přímo na stavbě díky cca 1 100 montážním výkresům PERI
 • efektivní realizace a optimalizované množství zásob materiálu díky trvalému technickému poradenství a administrativní podpoře ze strany projektového manažera PERI přímo na místě
 • snadné montáže přímo na stavbě a rychlé obedňování a odbedňování ocelových forem nosných pilířů ve tvaru Y
 • bezpečné pracovní lešení a přístupy v jakékoliv výšce a pracovním úseku, rychlá a bezpečná montáž lešení PERI
Ing. Roberto Giovannini, stavbyvedoucí, Astaldi S.p.a.
Ing. Roberto Giovannini
Stavbyvedoucí

Výstavba nádraží v Afragole podle Zahy Hadid nebyla snadná – museli jsme sloučit nadčasovou architekturu s použitým materiálem, betonem. Dá se říci, že stavba mohla být úspěšně provedena především díky spolupráci mezi Astaldi a PERI!

Řešení PERI

 • kompletní řešení jako kombinace standardních systémových dílů a na míru zhotovených sestav bednění a lešení pro realizaci zakřivených tvarů
 • podpora ve fázi přípravy prací před zahájením projektu a během výstavby vytvořením a předáním 200 detailních výkresů
 • odborná pomoc projektového manažera firmy PERI po celou dobu stavby
 • nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 pro obednění zakřivených stěn a vysoká zatížení, navržené pro docílení požadované kvality pohledového betonu a modulu spár a spínání
 • použití trojrozměrných polystyrenových dílů pro tvarování složitých zakřivení
 • podpora při výběru, plánování a dodání vhodných překližek (celkem 30 000 m²) různých tlouštěk a rozměrů, včetně velkoformátových překližek FinPly Maxi s rozměry 7 500 mm x 2 700 mm
 • návrh a výroba speciálních ocelových forem dle požadavku projektu pro nosné sloupy ve tvaru Y pod oběma nástupišti
 • koncepce pro splnění požadované bezpečnosti na stavbě