You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obchodní centrum Herkulovy věže

Informace o projektu

Místo stavby: Los Barrios, Španělsko

Dvě věže administrativního komplexu blízko Gibraltaru. Po celé výšce jsou do betonové fasády včleněna silně zvětšená písmena tvořící nápis „Non plus ultra“.

Výška: 100 m
Počet podlaží: 21
Doba výstavby: 2006 - 2009

Architekt: Rafael de La-Hoz

Požadavky

  • kvalitní povrch betonu
  • omezená nosnost jeřábu
  • vnější i vnitřní samošplhavé bednění s uchycením na venkovní straně

Zákazník

Construcciones Sanchez Dominguez S.A., Malaga

Výhody pro zákazníka

  • pravidelné 10 denní takty
Juan Jose Gutiérrez Moya, stavbyvedoucí
Juan Jose Gutiérrez Moya
stavbyvedoucí

Bez samošplhavé techniky PERI ACS by tento projekt nebyl vůbec možný. Je to skvělý, absolutně bezpečný systém. Také spolupráce s PERI je vždy příkladná.

Řešení PERI

  • samošplhavé bednění ACS pro vnější poloměr 25 m