You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Palazzo Italia, Expo 2015, Itálie

Informace o projektu

Místo stavby: Milán, Itálie

Na světové výstavě Expo v Milánu představila hostitelská země architektonický vrchol: 35 m vysoký “Palazzo Italia”, složitě vytvarovaný, šestipatrový objekt z železobetonu se speciální skleněnou střechou, obalený filigránovým pláštěm. Tato přitažlivá stavba existuje jako jediná i po výstavě Expo 2015.

Požadavky

 • velmi složitý tvar a odpovídající požadavky na zatížení
 • pevný termín dokončení stavby

Zákazník

Italiana Costruzioni S.p.A.

Výhody pro zákazníka

 • speciálně vyrobené panely bednění kombinované se standardními panely TRIO pro snadné a rychlé pracovní postupy
 • supervizor PERI přímo na stavbě pro efektivní výstavbu
Gianni Scenna, stavbyvedoucí a Stefano Riccò, hlavní stavbyvedoucí
Gianni Scenna, Stefano Riccò
stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí

Výstavba této budovy se zvláštním tvarem z železobetonu v tak krátkém časovém termínu byla pro nás velkou výzvou. Díky řešení PERI, kombinaci standardních a speciálně vyrobených panelů, jsme mohli pracovat logicky a hospodárněji. V úzké spolupráci s techniky PERI a montážními mistry jsme mohli bez problémů dodržet časový harmonogram výstavby a dosáhnout požadovaných výsledků.

Řešení PERI

 • nastavení logistiky materiálu a technické podpory na stavbě s odpovídající krátkodobou disponibilitou
 • bednění stropů systémy SKYDECK a MULTIFLEX, podepřenými stropními stojkami PEP a MULTIPROP
 • hliníkové stojky MULTIPROP odvádějí bezpečně velká zatížení až do dosažení dostatečné únosnosti konstrukce i přes několik podlaží
 • PERI UP Flex slouží jako modulový systém pro podepření bednění a montáž ocelové konstrukce, s modulem po 25 cm optimálně přizpůsobitelný celému tvaru a odpovídajícímu zatížení
 • vytvoření zvláštního tvaru železobetonových částí spojením speciálně vyrobených ocelových panelů se standardními panely TRIO
 • modulové řešení bednění pro použití v různých výškách a zajištění snadných a rychlých pracovních postupů na celé stavbě
 • 2 000 m² rámového bednění TRIO pro bednění stěn, kompatibilního s kruhovým bedněním RUNDFLEX a sloupovým bedněním TRIO