You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Albian Sands

Informace o projektu

Místo stavby: Fort McMurray, Kanada

Výrobní továrna pro extrakci ropného písku z povrchového dolu.

Doba výstavby: 2006 - 2010

Požadavky

 • masivní základy a sloupy obdélníkového průřezu
 • průvlaky vysoké 4 m
 • vysoké tlaky na bednění při použití samozhutnitelného betonu

Zákazník

Ledcor Industries, Fort McMurray

Výhody pro zákazníka

 • podpěrné lešení a pracovní plošiny z jednoho systému
 • optimálnímu přizpůsobení velikosti zatížení i komplexnímu tvaru stavby
 • podpěrné lešení a stropní bednění perfektně přizpůsobeny
 • jednoduché nastavení díky systémovým prvkům a metrickému modulu
Denis Dubeau, stavbyvedoucí
Denis Dubeau
stavbyvedoucí

Na trhu existuje mnoho druhů podpěrných, ale i pracovních lešení. PERI UP je ale jediný systém, který splňuje obě úlohy stejnou měrou. Dojem na mě udělala především vysoká únosnost.

Řešení PERI

 • návrh a dodávky bednění a lešení z jednoho zdroje
 • systémy stěnového bednění VARIO GT 24 a TRIO pro stěny, systém stropního bednění MULTIFLEX pro stropy a systém lešení PERI UP jako podskružení
 • základní modul prostorového lešení 1,50 x 1,50 m v místech většího zatížení zkrácen na 75 cm a naopak pod pracovními lávkami s menším zatížením zdvojnásoben na 3,00 m
 • integrované schodišťové výstupy do podpěrné konstrukce