You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Biocel Paskov

Informace o projektu

Místo stavby: Paskov, Česká republika

 • rozšíření a modernizace výroby Biocelu Paskov
 • výstavba sodné odparky s uvedením do provozu na začátku roku 2013

Požadavky

 • bezpečné a komfortní pracovní podmínky pro svářečské a izolatérské práce
 • použití čistého materiálu - nádrže byly ošetřené trvanlivým nátěrem a nesměly být v žádném případě zašpiněny
 • dodržení časového harmonogramu stavby

Zákazník

Biocel Paskov a.s.

Výhody pro zákazníka

 • variabilita systému PERI UP Rosett Flex
 • vysoká bezpečnost práce při montáži a používání lešení
 • dodržení časového harmonogramu celé akce
 • kompetentní podpora projektu přímo na stavbě
Radim Sýkora
jednatel montážní firmy

Nádrže a především technické vybavení s velkým množstvím potrubí představovalo pro montáž lešení velkou výzvu. S PERI UP Rosett Flex jsme zvládli postavit konstrukci lešení k plné spokojenosti našeho zákazníka.

Řešení PERI

 • detailní návrh lešení z logicky sestaveného systémového modulu PERI UP Rosett Flex
 • začlenění schodišťové věže z lešení PERI UP Rosett Flex do konstrukce pro snadný přístup
 • přizpůsobení prostřednictvím vnitřních konzol a šachovnicově pokládaných ocelových podlah s možností vyjmutí a osazení podlah podle potřeby
 • konstrukce lešení postavena bez kotvení a vzpěr, opatřena dočasným zastřešením