You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Continental Barum Otrokovice - přípravna směsí ML 18

Informace o projektu

Místo stavby: Otrokovice, Česká republika

 • rozšíření stávajícího objektu přístavbou kompletních výrobních modulů pro míchací linky
 • velikost stavby - půdorys 17 m x 39 m
 • 5 nadzemních podlaží
 • výšky pater: 5,80 m, 7,00 m, 9,30 m

Požadavky

 • dodání návrhu i systémů bednění a lešení na celou konstrukci
 • dodržení bezpečnosti práce na staveništi
 • vytvoření vysokých, únosných podpěrných konstrukcí

Zákazník

PSG Construction a.s., Otrokovice

Výhody pro zákazníka

 • vyřešení podpěrných konstrukcí 
 • možnost ručního dobednění prefabrikovaných sloupů
 • stálá podpora na stavbě
Ing. Petr Fiala
Ing. Petr Fiala
stavbyvedoucí

Díky spolupráci s technickým týmem PERI se podařilo vyřešit všechna specifika projektu, především podpěrné konstrukce výšky až 29 m ze systému PERI UP a vytažené konzoly ze systému ST-A4. Vše s ohledem na bezpečnost provádění a harmonogram prací.

Řešení PERI

 • ruční bednění monolitického nadbetonování prefa sloupu výšky 5,0 m od výšky 24,6 m
 • podepření bednění průvlaků ve výšce 28,7 m 
 • podepření konzoly stropu délky 4,7 m ve výšce 29,0 m bez možnosti založení podepření na terénu - vytažení nosníku ST-A4 na podlaze pod betonovaným stropem konzoly pro založení podpěrných věží PERI UP s výškou 7,5 m
 • základy bedněny systémem DOMINO, všechny stěny rámovým bedněním TRIO
 • běžné sloupy zhotovené s pomocí sloupového bednění QUATTRO
 • stropy podepřené konstrukcí z lešení PERI UP