You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrárna Belchatow

Informace o projektu

Místo stavby: Belchatow, Polsko

Belchatow je největší tepelnou elektrárnou na hnědé uhlí v Evropě. Po dostavbě 858 megawatového bloku bude s
celkovým výkonem přesně 4700 megawatů napájet elektrickou energií polskou energetickou síť.

Doba výstavby: 2008 - 2011

Požadavky

  • dvou podlažní konstrukce s masivními železobetonovými částmi a za dodržení minimální rozměrové tolerance pro převzetí 55 m vysokých ocelových sil
  • přenos vysokých zatížení z velkých výšek

Zákazník

Alstom S.A.
Budimex-Dromex S.A., Krakow

Výhody pro zákazníka

  • realizace v nejkratším možném čase
  • vyhnutí se provedení dalšího dočasného podepření nižších pater
Eugeniusz Koper
vedoucí projektu

Součástí nového elektrárenského bloku v Belchatowě je i největší základ pro turbogenerátor v Polsku. PERI společně s firmou Budimex-Dromex navrhla technicky promyšlenou podpěrnou konstrukci. Systémy PERI ve spojení s vynikajícím logistickým servisem nám umožnily realizaci v nejkratším možném čase.

Řešení PERI

  • řešení podpěrné konstrukce pro stropní desky s tloušťkou 25 a 80 cm s průvlaky 2,20 až 3,20 m a pro čtyři masivní železobetonové prstence s vnitřním poloměrem 6 m a výškou 3 až 4 m
  • logistický servis
  • kombinace podpěrných systémů MULTIPROP, ST 100 a HD 200
  • do sebe postavené věže MULTIPROP
  • optimální roznesení zatížení přes nosníkový rošt do průvlaků mezidesky