You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Modernizace výroby polyetylénu Unipetrol, Litvínov

Informace o projektu

Místo stavby: Litvínov, Česká republika

 • výstavba nové polyetylénové jednotky
 • objekt se dvěma nadzemními podlažími tvořen železobetonovými sloupy 90 x 90 cm, vysokými 6,70 m a 10,0 m

Požadavky

 • dodání systémů bednění a lešení jedním dodavatelem
 • dosažení vysoké kvality betonu
 • vytvoření kruhových otvorů ve stropní desce 2. NP pro usazení silážních nádrží o průměru 5,90 m

Zákazník

VALME s.r.o., Liberec

Výhody pro zákazníka

 • návrh správných systémů včetně systémových řešení
 • kompatibilita jednotlivých systémů bednění a lešení
 • montáž sestav kruhového bednění RUNDFLEX předem na zemi a osazení s pomocí jeřábu přímo na místo
Vlastislav Kozel, stavbyvedoucí
Vlastimil Kozel
stavbyvedoucí

Pomocí systému PERI UP jsme byli schopni postupovat rychle a bez pomoci jeřábu. Provizorní schodiště nám umožňovalo bezpečný přístup ke spodní i horní stropní desce. Díky použití hliníkových stojek MULTIPROP jsme se při podepření spodního stropu obešli bez podpěr­ných věží i přes světlou výšku 7 m, což nám ušetřilo spoustu času.

Řešení PERI

 • nosníkové sloupové bednění VARIO GT 24 s možností přizpůsobení jakémukoli průřezu, výšce a požadavkům na pohledovost betonu
 • bednění stěn systémem rámového bednění TRIO a MAXIMO
 • stropní desky bedněny stropním bedněním MULTIFLEX, v 1. NP podepřený strop s tloušťkou 35 cm hliníkovými stojkami MULTIPROP, na okrajích věžemi ST 100
 • stropní deska s tloušťkou 2,00 m ve 2. NP byla ve výšce 10 m podepřena systémem lešení PERI UP
 • řešení kruhových otvorů ve stropní desce kruhovým bedněním RUNDFLEX