You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Papírny Palm

Informace o projektu

Místo stavby: King's Lynn, Velká Británie

Největší a nejmodernější papírna v Evropě, 600 m dlouhá, 100 m široká a 30 m vysoká

Doba výstavby: 2008 - 2009

Požadavky

  • napjatý časový harmonogram
  • paralelně prováděná hrubá stavba a montáž strojního vybavení
  • masivní stěny, tlusté 1,50 až 2,00 m

Zákazník

Glass GmbH, Mindelheim, Německo

Výhody pro zákazníka

  • výstavba dokončena přesně o 3 týdny dříve než bylo plánováno
  • rychlé obedňování
Stefan Bucher, stavbyvedoucí
Stefan Bucher
stavbyvedoucí

Podle mého mínění je PERI UP o dvě třetiny rychlejší než běžné lešenářské systémy. Na jedné straně můžeme rychle a bezpečně montovat, na straně druhé díky flexibilitě a univerzálnosti systému dosahujeme efektivního postupu výstavby.

Řešení PERI

  • flexibilní a optimálně upravené řešení bednění a lešení
  • vnější pracovní lešení pro bezpečné obedňování, armování i betonáž stěn vysokých 9,90 m
  • podpěrné lešení jako dočasná podpěra stropního bednění i prefabrikovaných průvlaků
  • schodišťě pro bezpečný přístup na pracoviště

Použitý systém PERI