You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administrativní budova JE Temelín

Informace o projektu

Místo stavby: Temelín, Česká republika

  • desetipatrová kancelářská budova v areálu jaderné elektrárny Temelín

Požadavky

  • fasádní lešení do výšky 32 m pro rekonstrukci opláštění celé budovy
  • založení lešení přímo na střeše
  • návrh kotvení do předem stanovených míst
  • postavení lešení okolo celého objektu najednou

Zákazník

Energon stavební, s.r.o., Praha

Výhody pro zákazníka

  • návrh kompletního fasádního lešení i se založením na střeše
  • systém lešení PERI UP Easy z lehkých dílů s rychlou a velmi bezpečnou montáží
Ondřej Mašek, stavbyvedoucí
Ondřej Mašek
stavbyvedoucí

Vzhledem k členitosti rekonstruované administrativní budovy JETE bylo nutné výškovou část založit na stropní konstrukci části nižší. Tudíž pro nás bylo lešení PERI jediným vhodným řešením z hlediska statické únosnosti, a to díky malé konstrukční hmotnosti lešenářských prvků. Nakonec se tento krok ukázal jako výhra i v oblasti samotné spolupráce s touto společností, díky jejich profesionalitě, flexibilitě a celkovému skvělému přístupu.

Řešení PERI

  • fasádní lešení PERI UP Easy
  • pro založení na střeše nasazení únosných příhradových nosníků GT 24 ze systému bednění PERI

Použitý systém PERI