You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Le Royal

Informace o projektu

Místo stavby: Lucemburk, Lucembursko

Kompletní rekonstrukce pětihvězdičkového hotelu Le Royal v centru Lucemburku.

Požadavky

  • propracovaná rekonstrukce jader za pouhých 9 měsíců
  • osekání a vyklizení celkem 165 místností až na hrubou konstrukci
  • rozšíření půdorysu přízemí neumožňující postavit fasádní lešení a navíc bez možnosti kotvit do fasády hotelu
  • odvoz suti, rozměrného materiálu a stropních panelů přes okenní otvory

Zákazník

Soludec S.A., Differdange

Výhody pro zákazníka

  • jedno řešení pro dva úkoly: bezpečné pracovní plošiny pro umístění kontejnerů na suť a vysouvání suti pomocí zavěšeného vozíku
  • jednotný systémový modul 25 cm systému VARIOKIT a PERI UP a standardní spojovací prostředky
  • úspora času a nákladů díky použití výhradně pronajímatelných standardních konstrukčních dílů
Thomas Bronquard, mistr
Thomas Bronquard
mistr

Velký potenciál PERI je v tom, že je možné systémové konstrukční díly různých produktů mezi sebou zcela neomezeně kombinovat. To je výhodou především u komplexních a atypických zadání. Výsledkem jsou spolehlivá a bezpečná řešení – vždy při zohlednění aspektů efektivity.

Řešení PERI

  • řešení projektu vytvořené na míru ze dvou kompatibilních stavebnicových systémů PERI: VARIOKIT a PERI UP
  • 8 jednostranně uložených, dle potřeby dimenzovaných pracovních a materiálových plošin
  • kolejnice RCS a vozíky sestavené ze systému PERI UP na rolnách pro vysouvání suti