You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kostel Sv. Karla Boromejského, Vídeň

Informace o projektu

Místo stavby: Vídeň, Rakousko

  • rekonstrukce kupole kostela v barokním stylu s galerií pro návštěvníky

Požadavky

  • rekonstrukce kupole bez omezení provozu kostela a galerie
  • zvýšené požadavky na umístění lešení ve veřejných prostorách ve vztahu k zatížení a ochraně proti požáru, ruční připravenost materiálu

Zákazník

Vasko + Partner, Vídeň

Výhody pro zákazníka

  • pracovní plošina a galerie pro návštěvníky zároveň
  • financování opatření údržby dodatečnými příjmy z návštěvnického ruchu
  • splnění všech bezpečnostních a požárních požadavků a klasifikace zatěžovacích stavů
  • minimální narušení provozu kostela, výhody přizpůsobení a montáže systému
Alexander Kvicien, vedoucí projektu
Alexander Kvicien
projektový manažer

V PERI jsme našli kompetentního partnera, který dokáže splnit architektonické i technické požadavky s ohledem na normální provoz kostela.

Řešení PERI

Kompletní řešení pracovních plošin a galerie pro návštěvníky s PERI UP. Letmá montáž pracovních plošin s dodatečným podpětím. Galerie pro návštěvníky ve výšce 32 m s příhradovými nosníky LGS volně napnutými přes 17,50 m a přístupná skleněným výtahem. Od středu galerie vede schodiště do oblasti kupole a dále do tzv. laterny. V jedné z podpěrných věží je pro odvedení zatížení z konstrukce lešení umístěno únikové schodiště.

Použitý systém PERI