You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou

Informace o projektu

Místo stavby: Jaroměřice nad Rokytnou, Česká republika

Kompletní rekonstrukce kostela se systémovým lešením PERI UP

Požadavky

 • vnitřní podepření kopulové střechy z důvodu špatného stavu krovu a pro zabránění deformaci střechy a popraskání vnitřních fresek
 • vytvoření přístupu k stropním freskám a bezpečných pracovišť pro restaurátory
 • fasádní lešení okolo rondelu hlavní lodi s požadavkem na opatření speciální záchytnou sítí 
 • fasádní lešení okolo severní věže se zasíťováním

Zákazník

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč

Výhody pro zákazníka

 • řešení podpěrného i prostorového lešení modulovým systémem od jednoho dodavatele
 • zajištění bezpečných přístupů do různých pracovních úrovní
 • vytvoření bezpečné konstrukce lešení i přes elipsovitý tvar po obvodu všech prostor i s omezenou možností kotvení z důvodů nástěnných maleb a fresek
 • neustálá podpora firmou PERI
Lubomír Pavloň, stavbyvedoucí
Lubomír Pavloň
stavbyvedoucí

Vzhledem k náročnosti a rozmanitosti lešenářských požadavků vnitřního i vnějšího vybavení byla nezbytná spolupráce s velkým „hráčem“ na poli firem nabízejících lešení. Díky variabilnímu systému a jednoduché montáži systémového prostorového lešení s nesnadným doplněním tvaru elipsy se podařilo sejmout, opravit, zrestaurovat a znovu usadit cennou fresku na lucerně a udržet ocelovými lany konstrukci kupole na tomtéž místě bez jediného statického narušení ve dvou stavebních sezónách.

Řešení PERI

 • instalace podpěrného lešení (půdorysný rozměr cca 14 x 11 m) vnitřního podepření kopulové střechy kostela s výstupovým schodištěm ze systému PERI UP Flex 
 • podpěrná věž pro výstup vnitřním schodištěm do různých pracovních úrovní, nejvyšší plošina ve výšce 30 m
 • doplnění podpěrného lešení do prostorového lešení na celý půdorys kostela včetně oltářní části a prostoru varhan
 • postavení fasádního lešení PERI UP Easy okolo rondelu hlavní lodi - zakládání na terasách a střechách nižší části kostela
 • nasazení fasádního lešení PERI UP Easy okolo severní věže, přemostění přilehlých střech z důvodu jejich nízké únosnosti s pomocí hliníkových příhrad