You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Modernizace železniční trati Púchov - Žilina, Slovensko

Informace o projektu

Místo stavby: Púchov, Evropská unie

  • ocelový obloukový most s délkou 127,00 m, šířkou 14,00 m a vzepětím oblouku 21,00 m
  • objekt tvoří přemostění s délkou cca 380 m
  • šestipolová nosná konstrukce s rozpětím polí 30, 60 + 30, 60 + 124, 80 + 124, 80 + 30, 60 + 30, 60 m

Požadavky

  • návrh konstrukce z lešení pro montáž a svařování oblouků, svislých táhel, vodorovných ztužidel a pro zpřístupnění svarů jednotlivých dílů
  • postavení lešení a vytvoření bezpečných přístupových cest a pracovních plošin

Zákazník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno

Výhody pro zákazníka

  • flexibilita, ochota a kvalita při dodávce komponentů a doporučení montážní firmy, což umožnilo splnění náročných úkolů při montáži na stavbě
Ing. Jiří Nováček, stavbyvedoucí
Ing. Jiří Nováček
stavbyvedoucí

Vzhledem k variabilitě prostorového lešení PERI UP bylo možné provést montážní a natěračské práce na obloucích a táhlech na železničním mostě přes Nosický kanál v Púchově. Děkuji firmě PERI za flexibilitu, ochotu a kvalitu při dodávce komponentů a doporučení montážní firmy, což umožnilo splnění náročných úkolů při montáži na stavbě.

Řešení PERI

  • využití modulového lešení PERI UP Flex
  • na vnitřních stranách oblouků řadové lešení s výškou 21 m, osazené pouze horní podlahou šířky 1,00 m, respektující tvar oblouku
  • propojení řadového lešení příčně v místě ztužidel 12 sestavami prostorového lešení, sloužícími současně jako přechody mezi oblouky a pracovní podlaha pod vodorovnými ztužidly
  • 3 výstupové věže se schodištěm PERI UP s maximální výškou 20 m

Použitý systém PERI