You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Průmyslový palác, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • prosklená stavba s ocelovou konstrukcí
 • výstavba v roce 1891, přestavba 1952-54

Požadavky

 • lešení z vnější strany budovy na opravu fasády a výměnu, případně opravu prosklené části a vstupního portálu
 • prostorové lešení uvnitř objektu pro opravu stropu a sloupů, jehož součástí je i vnitřní lešení okolo stěn objektu
 • dodání lešení umožňující přizpůsobení velmi složitému tvaru objektu a nasazení v místech, kde není možné zakládat ani kotvit
 • rekonstrukce hodinové věže

Zákazník

METROSTAV a.s., Praha 8

Výhody pro zákazníka

 • dodání návrhu kompletního řešení včetně posouzení únosnosti jednotlivých konstrukcí s využitím doplňků systému lešení PERI UPa některých prvků z portfolia bednění PERI
 • přizpůsobivost konstrukce složitému tvaru objektu
 • vyřešení všech požadavků jedním dodavatelem

Řešení PERI

 • pro rekonstrukci fasády a jejích prosklených částí nasazena kombinace lešení PERI UP Easy a PERI UP Flex
 • pro založení konstrukce lešení nad staveništěm vedlejšího objektu využity konzoly bednění SRU
 • v místech prosklené fasády založeno lešení na příhradových nosnících ULA
 • prostorové a fasádní lešení ve vnitřních prostorech s několika schodišti ze systému PERI UP Flex do výšky cca 23 m
 • podpěrná věž PERI UP Flex o rozměrech 3,5 m x 3,0 m s výškou 8,5 m, stabilizovaná pomocí opěr kotvených do podkladu pro usazení hodinové věže a obestavění pracovním lešením pro její rekonstrukci prováděnou na zemi