You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rekonstrukce hotelu Thermal, Karlovy Vary

Informace o projektu

Místo stavby: Karlovy Vary, Česká republika

 • hotel Thermal
 • výška budovy 52 m

Požadavky

 • postavení lešení okolo fasády a balkonů, které vzhledem k výšce budovy nemohlo být založené na střeše spodní stavby
 • rekonstrukce ve dvou etapách - výšková budova a přední vstupní část

Zákazník

BAUING KV s.r.o., Karlovy Vary

Výhody pro zákazníka

 • dodání návrhu z technického oddělení včetně statického výpočtu konzol a roznášecího roštu i s návrhem speciálního dílů pro uchycení konzol k nosnému profilu
 • možnost kombinace fasádního a modulového lešení od jednoho dodavatele pro splnění všech požadavků projektu
 • rychlost a bezpečnost montáže a demontáže lešení
Ing. Jiří Sára, jednatel společnosti
Ing. Jiří Sára,
jednatel společnosti

Při přípravě zakázky, tedy hledání způsobu řešení rekonstrukce hotelové věže, jsme
zvažovali několik variant od zavěšení lávek až po stavbu lešení, které ale nesmělo
zatížit strop prostor nacházejících se pod terasou. Nakonec jsme se rozhodli pro variantu
zavěšeného lešení. V tomto směru nám velice pomohly zkušenosti firmy PERI.
Při realizaci další etapy, právě díky příkladné spolupráci, pak už pro nás byla volba
dodavatele jasná.

Řešení PERI

 • osazení dvojice konzol SRU opřených o spodní patro na ocelové sloupy
 • založení fasádního lešení na roznášecí rošt z ocelových profilů
 • využití lešení PERI UP Flex s možností přizpůsobení výšky pater konstrukce lešení stávajícímu objektu hotelu
 • na druhou etapu nasazeno fasádní lešení v kombinaci s modulovým PERI UP Flex
 • doplnění konstrukce o opěrné věže