You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rekonstrukce mostu pod obcí Dolany

Informace o projektu

Místo stavby: Dolany, Česká republika

 • silniční most přes řeku Berounku z 20. let 20. století
 • délka 230 m
 • 2 oblouky

Požadavky

 • snesení a náhrada stávajícího vybavení mostu
 • demolice stávající mostovky a její náhrada novou, rozšíření z 5,4 m na 7 m
 • výstavba nových úložných prahů na podpěrách
 • sanace ponechaných původních železobetonových částí mostu

Zákazník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • návrh všech konstrukcí potřebných pro rekonstrukci najednou
 • dodání bednění i lešení od jednoho dodavatele
 • vyřešení všech požadavků pro rekonstrukci, včetně bezpečnostních
Ing. Petr Víšek, stavbyvedoucí
Ing. Petr Víšek
stavbyvedoucí

Součinnost s technickým oddělením společnosti PERI, jejich navržené systémy a vzájemná koordinace nám pomohly zvládnout překážky, které nám tato stavba připravila.

Řešení PERI

 • návrh jednotlivých konstrukcí potřebných pro celou rekonstrukci převážně ze systémových dílů PERI
 • mostovka řešena s bočními závorami SRU, podpěrnými vřeteny SLS, příhradovými nosníky GT 24 a ochranným zábradlím
 • podepření nosné konstrukce systémem lešení PERI UP, který nesl nosníkový rošt z nosníků GT 24
 • zavěšená konstrukce z lešení PERI UP nad hladinou řeky