You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vlakové nádraží Hradec Králové

Informace o projektu

Místo stavby: Hradec Králové, Česká republika

  • historická budova hlavního nádraží z roku 1935 - ve své době moderní multifunkční budova, která patřila mezi nejmodernější ve střední Evropě
  • 152 m dlouhá stavba rozdělena na dvě části střední hranolovou věží
  • rozloha budovy 5 000 m2

Požadavky

  • zpřístupnění bočních fasád a stropu odbavovací haly nádraží
  • zajištění bezpečného pohybu cestujících

Zákazník

MONTYS CZ s.r.o., Pardubice

Výhody pro zákazníka

  • kombinace fasádního lešení PERI UP a PERI UP Flex a zajištění plného provozu v odbavovací hale včetně obchodů a průchodů na perony
  • spodní podlaha lešení slouží pro ochranu cestujících a jako vrchní pracovní plocha pro rekonstrukci stropu

Řešení PERI

  • ve dvou etapách nasazeno cca 1 700 m2 fasádního lešení v kombinaci s 7 600 m3 prostorového lešení
  • použití příhradových vazníků pro zajištění bezpečného fungování nádražní haly

Použitý systém PERI