You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rekonstrukce a zvedání mostů, Ostrava - Svinov

Informace o projektu

Místo stavby: Ostrava, Česká republika

Nový dopravní terminál na Svinovských mostech.

  • doba výstavby: 07/201 - 12/2012

Požadavky

  • vytvoření moderního dopravního terminálu nadregionálního významu
  • revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa
  • rekonstrukce dvou mostů

Zákazník

MTEK s.r.o., Slaný

Výhody pro zákazníka

  • použitá technologie a konstrukční řešení ušetřily náklady na těžkou techniku (jeřáby) při montáži a demontáži
  • významná časová úspora při přesunu mezi jednotlivými etapami urychlila celý projekt o 3 měsíce
Václav Procházka, stavbyvedoucí, MTEK s.r.o., Slaný
Václav Procházka
stavbyvedoucí

Spolupráce s firmou PERI je perfektní. Společnými silami nacházíme inovativní řešení, která jsou často zcela bezkonkurenční. Příkladem je řešení posunu skruže při zvedání mostů v Ostravě – Svinov.

Řešení PERI

  • návrh technologie zvedání mostu shora pomocí závěsných tyčí DW 26 a DW 30
  • pomocná ocelová příhradová konstrukce nad krajním mostním polem, přesahující délku zvedaného mostního pole
  • přesun (uvolnění závěsů, přejezd 28 m, zavěšení a zvednutí mostního pole) s využitím hydraulického navijáku bez potřeby těžkých manipulačních prostředků trval 5 pracovníkům 10 hodin