You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sanace viaduktu, Ostrov nad Oslavou

Informace o projektu

Místo stavby: Ostrov nad Oslavou, Česká republika

Sanace železničního viaduktu pro 2 koleje, který se skládá z 10 oblouků různého rozpětí, různých výšek nad terénem a tlouštěk pilířů.

Požadavky

  • zhotovení nové římsy
  • sanace spodní části pilířů a klenby

Zákazník

METROSTAV a.s., divize 5, Praha

Výhody pro zákazníka

  • variabilita systému PERI UP Flex
  • urychlení práce díky nasazení dvou sestav posuvných betonážních vozíků
  • systém myPERI poskytující neustálý přehled o materiálu na stavbě
Petr Hanzal, stavbyvedoucí
Petr Hanzal
stavbyvedoucí

Při rekonstrukci viaduktu jsme využili dva systémy firmy PERI. Pro realizaci nové ŽB vany byly nasazeny dvě sestavy posuvného betonážního vozíku, díky kterým jsme realizovali současně i římsy. Nasazení těchto vozíků nám podstatně urychlilo práci. Pro sanaci kleneb a čel viaduktu bylo nutné realizovat více než 5 000 m3 prostoru lešení. S velkou výhodou jsme využili systém PERI UP Flex. Bonus byl ve využití systému myPERI, co se týká přehledu materiálu na stavbě.

Řešení PERI

  • posuvný vozík pro římsové bednění ze stavebnice VARIOKIT pro zhotovení nové římsy
  • posun vozíku pomocí hydraulických válců ze systému šplhavého bednění RCS
  • lešení PERI UP Flex pro sanaci pilířů, vysoké místy až 22 m
  • překlenutí rozpětí 14 m příhradovými nosníky ze systému PERI UP
  • vyztužení jednotlivých pater lešení diagonálami UBK