You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vodní dílo Kadaň, Klášterec nad Ohří

Informace o projektu

Místo stavby: Kadaň, Česká republika

Vodní dílo uvedeno do provozu v roce 1972.

Betonová hráz

 • Kóta koruny hráze 289,55 m n.m.
 • Délka koruny hráze 104,3 m
 • Šířka koruny hráze 4,9 m
 • Max. výška hráze nad terénem 14,15 m
 • Počet přelivných polí 3
 • Celková délka přelivu 45 m

Požadavky

 • vytvoření konstrukce pro zpřístupnění ocelových částí klapky a přelivné hrany hráze pro celkovou opravu a dílčí rekonstrukci

Zákazník

Metrostav a.s., divize 6

Výhody pro zákazníka

 • flexibilní systém s možností přizpůsobení lešení všem konstrukcím
 • zpřístupnění jednotlivých částí z vytvořených plošin
 • rychlá dodávka, montáž celé konstrukce a technická podpora firmou Alfa lešení s.r.o.

Řešení PERI

 • přemostění přelivu a vytvoření lávky pomocí vazníků ULA a schodiště ze systému PERI UP Flex
 • řešení zavěšeného lešení z příhradových vazníků ULA a tím kopírování tvaru přelivné hrany
 • kombinace lešení PERI UP s prvky bednění pro zajištění stability a ukotvení (stabilizátory RSS)
 • využití konzol UCM pro snadnější přístup ke stěnám komory a zajištění chodu klapky