You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zámek Neuschwanstein

Informace o projektu

Místo stavby: Füssen, Německo

 • zámek Neuschwanstein je jednou z nejznámějších pamětihodností Německa s cca 1,5 milionem návštěvníků z celého světa
 • v rámci plynulých sanačních opatření bylo okolo východní brány postaveno lešení, dočasné ochranné zastřešení překlenuje přístup k zámku

Požadavky

 • pracovní a ochranné lešení včetně dočasného zastřešení pro určení poškození fasády a střechy a následné sanační práce
 • přizpůsobení tvaru stavby s četnými nástavbami, předsazenými a ustupujícími částmi a kruhovými věžemi
 • výjimečná poloha a celoroční návštěvnost vyžadovaly kompletní montáž lešení ručně, bez výsuvných plošin a pomoci jeřábu

Zákazník

BSB Bau- und Spezialgerüstbau Franke & Wagner GmbH, Schmölln

Výhody pro zákazníka

 • rychlejší montáž a zároveň zvýšená bezpečnost při používání lešení vzhledem k maximálnímu využití systémových dílů lešení
 • montáž lešení bez nákladného spojování trubek a bez překládaných podlah s nebezpečím klopýtnutí při práci na lešení
 • významná úspora nasazeného materiálu a nákladů na montáž optimalizací délky polí a vzdáleností sloupků u ochranné stříšky – jako výsledek jednoduchého, bezpečného a efektivního zajištění proti hromadění sněhu prostřednictvím vyhřívaných plachet
Michael Koschorreck a Andreas Dölz, stavbyvedoucí
Michael Koschorreck | Andreas Dölz
stavbyvedoucí

S pomocí inovací PERI ve formě vyhřívané kederové střechy jsme mohli snížit zatížení sněhem a tím hospodárně vyřešit konstrukci přemostění a odvedení zatížení – výsledek dobré spolupráce s techniky PERI, kteří nám pomáhali po celou dobu od plánování až po montáž na stavbě. I přes složitý tvar stavby jsme díky doplňkovým systémovým dílům systému PERI UP Rosett Flex nepotřebovali žádné poklopy nebo překrytí. Lešení tak zanechává i opticky bezchybný celkový dojem. Úspěšně jsme díky tomu splnili přání stavitele – lešení obdivuje denně až 8 000 návštěvníků.

Řešení PERI

 • řešení s PERI UP Rosett Flex pro pracovní lešení a opláštění, optimálně přizpůsobené stavbě a statickým požadavkům
 • podpora specialisty PERI po dobu projektu: od plánování lešení až po montáž přímo na místě
 • poprvé u lešení: vyhřívané plachty zabránily během zimních měsíců nechtěnému zatížení sněhem