You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Železniční vlečka Biocel Paskov

Informace o projektu

Místo stavby: Paskov, Česká republika

 • rekonstrukce obloukového ocelového mostu
 • rozpětí hlavního pole nad řekou 96 m
 • výška oblouku 16 m
 • realizace od 09/2016 do 11/2016

Požadavky

 • vytvoření konstrukce pro sanaci mostu
 • zachování provozu železniční vlečky
 • dodržení napjatého harmonogramu stavby

Zákazník

HUČÍK – průmyslové nátěry s.r.o.

Výhody pro zákazníka

 • bezpečné a komfortní pracovní podmínky
 • variabilita systému PERI UP Rosett Flex
 • dodání návrhu i materiálu jedním dodavatelem
 • dodržení časového harmonogramu celé akce
 • minimální narušení provozu železniční vlečky
 • podpora přímo na stavbě po celou dobu výstavby

 

Řešení PERI

 • zavěšené lešení nad řekou pomocí spojek UEC a s délkou zavěšení 93 m
 • prostorové lešení ve zbývajících polích pod mostem
 • modulové lešení PERI UP Rosett Flex pro oblouky a výztuhy ve vrchní části mostu se zachováním průjezného profilu trati

Použitý systém PERI