You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přehrada Blue Lake

Informace o projektu

Místo stavby: Sitka, Spojené státy

 • 25m zvýšení přehradní hráze
 • 2,44 m silná, zaoblená železobetonová stěna
 • v délce cca 40 m je přehrada vytvořena jako přelivný objekt, koruna hráze s vyložením směrem do údolí 6,34 m

Zvýšení a rozšíření stávající přehrady jezera Blue Lake o 25 m zvýší výkon vodní elektrárny o 27 % na 15 MW. Nová oblouková hráz je tak 70 m vysoká a má 80 m dlouhou korunu přehrady. Pro provoz elektrárny vznikly nové napouštěcí objekty a tlakové štoly.

Požadavky

 • ztížená přístupnost 
 • velké požadavky na celkový tvar stavby
 • přenesení vysokého zatížení vyplývajícího z objemného vyložení v místě koruny přehrady 

Zákazník

Barnard Construction, Bozeman

Výhody pro zákazníka

 • prvotřídní podpora projektu a logistika i přes odlehlou lokalitu stavby
 • koncepce bednění přizpůsobená přesně postupu výstavby 
 • velmi flexibilní konzoly pro přizpůsobení celému tvaru
Shawn Perrin, stavbyvedoucí
Shawn Perrin
stavbyvedoucí

Návrh bednění PERI pro projekt přehrady, především vyložený přepad, byl pro úspěšnou výstavbu rozhodující. Prvotřídní byly podpora projektu a logistika, rovněž důležitá kritéria u takto odlehlé lokality stavby.

Řešení PERI

 • na svislých částech šplhavý systém CB a stěnové nosníkové bednění VARIO
 • v úseku přepadu s objemným vyložením kombinace šplhavého systému SCS s opěrnými rámy SB a podpěrnými věžemi  MULTIPROP
 • přenos velkého zatížení prostřednictvím vodorovně nasazených, svázaných opěrných rámů SB
 • sestavy šplhavého bednění systému SCS pro přenesení zatížení u jednostranného bednění, konzoly bylo možné velmi flexibilně přizpůsobit komplexnímu tvaru
 • koncepce bednění sestávající ze systémů CB a SCS byla smysluplně doplněna díly stavebnice VARIOKIT