You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přehrada Foz Tua

Informace o projektu

Místo stavby: Vila Real – Alijó, Portugalsko

Výstavba: 2011 - 2016

Požadavky

 • dvakrát zalomená přehradní hráz vysoká 108 m
 • 5 m široká a 275 m dlouhá koruna hráze s komplexním tvarem daným integrovaným mechanismem přepadu
 • tunelový bednicí vůz pro dvě 700 m dlouhé trouby hydraulického okruhu

Zákazník

Barragem de Foz Tua, ACE
Consortium of Mota-Engil S.A., Somague S.A. and MSF S.A

Výhody pro zákazníka

 • přesné zhotovení přehradní hráze, kompletní koruny hráze, vpustí a výpustí a tunelu pro hydraulický okruh
 • rychlejší práce díky nasazení velkých šplhavých sestav bednění s bezpečnými, komfortními pracovními plošinami
 • nejlepší výsledný povrch pohledového betonu s nasazením flexibilního nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24
 • zjednodušené sledování stavby díky stálé koordinaci všech účastníků projektu a neustálé optimalizaci množství materiálu na stavbě prováděné projektovým manažerem z firmy PERI 
 • dodržení harmonogramu výstavby a plánovaných nákladů vzhledem k bezproblémovému průběhu všech procesů a prací týkajících se bednicí a lešenářské techniky
Paulo Libório, stavbyvedoucí
Paulo Libório
stavbyvedoucí

Podpora techniků PERI přímo na stavbě a jejich stálý kontakt s technickou kanceláří zajistily při spolupráci se všemi účastníky stavby vytvoření společného, nejlepšího řešení bednění pro tento komplexní projekt. Bez této úzké spolupráce by nebylo možné dodržet napjatý časový harmonogram. Neustálou kontrolou potřebného množství materiálu a dodržování časového harmonogramu, stejně jako koordinací všech týmů zabývajících se obedňováním, se firma PERI přímo na stavbě postarala o nejlepší vedení projektu i bednicích prací. To nám pomohlo zajistit rentabilitu projektu ve vztahu k času a nákladům.

Řešení PERI

 • kompletní řešení ze šplhavého systému SCS 190 a nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 pro dvakrát zalomenou přehradní hráz, připravené přesně podle požadavků projektu
 • speciální řešení z opěrných rámů SB-0, systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT a podpěrných věží MULTIPROP, stejně jako panelů VARIO GT 24 pro korunu hráze s mechanismem přepadů
 • stěnové bednění TRIO pro méně komplikované úseky v místě ochozu přehrady
 • modulové lešení PERI UP pro nejrůznější podpěrné a pracovní lešení a řešení přístupů na pracoviště
 • ocelový bednicí vůz pro železobetonové trouby hydraulického okruhu
 • dodávky a připravenost velkého množství materiálu
 • obsáhlá koncepce, logistické a technické služby od jednoho dodavatele
 • projektový manažer PERI přímo na stavbě pro detailní sladění všech procesů týkajících se plánování, logistiky a montáže bednění s aktuálním postupem výstavby