You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přehrada Koudiat Acerdoune

Informace o projektu

Místo stavby: Koudiat Acerdoune, Alžírsko

 • výška: 120 m
 • délka: 493 m
 • doba výstavby: 2002 - 2008
 • kapacita: 640 000 000 m³
 • konstrukce: válcem hutněný beton (RCC = Roller Compacted Concrete)

Požadavky

 • použití jednoduchých a snadno obsluhovatelných flexibilních systémů
 • dodávky ohromného množství bednicího materiálu

Zákazník

Razel, Alžírsko

Výhody pro zákazníka

 • flexibilní přizpůsobení rozdílným požadavkům
Roger Dunand-Chatellet | Jean-Claude Mogno
hlavní stavbyvedoucí | stavbyvedoucí

Pro realizaci přehradní hráze navrhla a dodala firma PERI kompletně řešené bednění a lešení. Použité systémy se přitom daly flexibilně přizpůsobit jednotlivým záběrům i různým požadavkům.

Řešení PERI

 • Rámové bednění TRIO jako boční bednění stupňů, vysoké 1,20 m, při ukládání vrstev válcem hutněného betonu
 • jednostranný šplhavý systém SKS jako řešení pro 2 m silnou vrstvu konstrukčního betonu vyráběných po záběrech s výškou betonáže 2,40 m
 • do vodorovné polohy otočené podpěrné rámy a přesně na míru zhotovené panely VARIO GT 24 u vyústění žlabu