You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dostavba komory, VDJ Mazanka

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

  • půdorys 45 x 20 m
  • výška cca 7 m

Požadavky

  • stěny v taktu a = 10 bm
  • 3 vysoké sloupy

Zákazník

GEOSTAV CZECH a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

  • kompletní dodávka bednění stěn, sloupů a vysokých stropů 
  • zajištění obslužných a armovacích lešení

Řešení PERI

  • rámové bednění TRIO pro bednění stěn i vysokých sloupů
  • podepření vysokých stropů věžemi ST 100 a stojkami MULTIPROP
  • armovací a obslužná lešení ze systému PERI UP