You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vodní dílo Labská, Špindlerův Mlýn

Informace o projektu

Místo stavby: Špindlerův Mlýn, Česká republika

  • rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu
  • bednění betonových bloků v rozpletu tunelů
  • bednění výztužných žeber

Požadavky

  • zvýšení retenční funkce vodního díla rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu
  • dodání bednění přímo na stavbu včetně dopravy
  • urychlení montáže bednění na stavbě

Zákazník

SMP CZ, divize 5, Praha

Výhody pro zákazníka

  • dodání předem smontovaných sestav přesně podle projektu
  • dodržení termínů dodávek dle požadavků stavby
  • služby šéfmontéra přímo na stavbě
Olgerd Pukl
Ing. Olgerd Pukl
stavbyvedoucí

Návrh využívající předem smontované části nám umožnil rychle reagovat na proměnlivé podmínky stavby vzhledem k umístění a náročnosti projektu.

Řešení PERI

  • montáž sestav ze systémů stěnového bednění VARIO GT 24, kruhového bednění GRV a stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT