You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vodní elektrárna Smithland

Informace o projektu

Místo stavby: Smithland, Spojené státy

 • novostavba vodní elektrárny s třemi horizontálními vodními turbínami o celkovém výkonu 72 MW
 • železobetonová konstrukce dlouhá cca 78 m, široká 62 m a vysoká 32 m
 • velké rozměry částí stavby (tloušťka stropů více než 4,00 m)

Požadavky

 • velmi napjatý časový harmonogram - 18 měsíců, z toho vycházející paralelní výstavba tří tubusů turbín a všech ostatních částí stavby
 • velké rozměry částí stavby s dlouhou dobou nasazení bednění a lešení, následně vysoké požadavky na množství materiálu (zásoba pro některé části 100%)
 • velmi složité tvary, především u turbín a vpustí s různými průřezy
 • přesné dodržení rozměrů

Zákazník

CJ Mahan Construction Company, Grove City, OH

Výhody pro zákazníka

 • úspora kotvení nasazením jednostranného šplhavého bednění SCS
 • optimální přizpůsobení podpěrných konstrukcí ve všech místech stavby díky flexibilitě systémových prvků VARIOKIT - od příhradových vazeb až po podpěrné věže
 • rychlejší montáž a kratší doba stavby na místě díky předem smontovaným sestavám bednění a lešení
 • největší rozměrová přesnost betonové konstrukce při výrobě trojrozměrných sestav přímo na stavbě
 • redukce problematických míst po celou dobu výstavby díky bednění, lešení a technické podpoře od jednoho dodavatele
 • nepřetržitá podpora managementu stavby během celé fáze projektu

Řešení PERI

 • vypracování obsáhlé koncepce pro bednění a lešení při zohlednění všech požadavků projektu, nákladů a harmonogramu
 • návrh trojrozměrných atypických dílů bednění pro komplexní tvary tubusů turbín
 • výroba přesně na míru a dodávka trojrozměrných dílů bednění
 • dodávky příhradových vazeb v předem smontovaných sestavách
 • stálá koordinace všech činností týkajících se bednění a lešení projektovým manažerem PERI přímo na stavbě