You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Al Hamra Tower

Informace o projektu

Místo stavby: Kuwait City, Kuvajt

Administrativní budovu, jejíž konstrukce má tvar spirály otáčející se směrem vzhůru proti směru hodinových ručiček.

Celková výška: 412 m
Počet podlaží: 80
Doba výstavby: 2005 - 2011

Architekt: SOM, Skidmore, Owings and Merrill LLP

Požadavky

  • neustále se měnící geometrie v důsledku zakroucení vnější fasády o 130°
  • běžná podlaží s konstrukční výškou 4,20 m, ale i patra až do výšky 11 m
  • křídlové zakroucené stěny z části zakroucené i do sebe s sklonem až 10°

Zákazník

Ahmadiah Contracting & Trading Co., Kuwait

Výhody pro zákazníka

  • pravidelné 8 denní takty
  • běžná podlaží i patra s výškou 11 m vyráběna bez nákladné přestavby bednění
  • snadná obsluha a bezpečné pracovní podmínky
  • průběh prací i při silném větru se sníženým použitím jeřábu
Al Hamra Tower - Projektleiter Hani Abu-Haidar
Hani Abu-Haidar
vedoucí projektu

Systémy PERI se daly skvěle přizpůsobit neustále se měnícímu tvaru mrakodrapu Al Hamra Tower. Šplhavé systémy SKS a ACS byly snadno ovladatelné a zaručovaly vysoký standard bezpečnosti práce. S ochrannou šplhavou stěnou RCS byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Stropy bylo možné se systémem SKYDECK manuálně obedňovat i při velmi silném větru – bez nutnosti použití jeřábu. Systémy PERI umožnily 8denní takty a významně tak přispěly k úspěšné realizaci celého projektu Al Hamra.

Řešení PERI

  • na míru vytvořená kombinace různých šplhavých systémů bednění PERI s maximálním přizpůsobením měnící se geometrii stavby
  • stěny pravoúhlého jádra byly formovány s pomocí samošplhavé techniky ACS a rámového bednění TRIO
  • pro vnější stěny jádra a křídlové stěny byly sestaveny šplhavé soupravy ze systémů SKS a flexibilního stěnového nosníkového bednění VARIO GT 24. Pro přemísťování sestav jeřábem sloužily přepravní traverzy ze systémových dílů PERI.