You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Alon Towers „BSR Center TLV“

Informace o projektu

Místo stavby: Tel Aviv, Izrael

 • moderní kancelářský komplex „BSR Center TLV“ s dvěmi symetricky uspořádanými 164 m vysokými dvojčaty
 • průčelí ve tvaru písmena „X“, obě věže se nejprve zužují a od druhé poloviny směrem nahoru opět rozšiřují

Požadavky

 • jednoduché, bezpečné a rychlé řešení bednění s ohledem na hospodárnost
 • vysoký standard kvality a bezpečnosti s ohledem na napjatý časový harmonogram a omezenou kapacitu jeřábu
 • nakloněné fasády se změnou sklonu ve výšce 80 m

Zákazník

Ashtrom Construction and Electra Construction Ltd. Joint Venture

Výhody pro zákazníka

 • velmi efektivní práce i ve velkých výškách, v co největší míře s ochranou pracovníků před větrem a proti pádu, tedy nezávislá na počasí a disponibilitě jeřábu
 • dodržení vysokého standardu kvality a bezpečnosti s ohledem na napjatý časový harmonogram
Dotan Hazan, vedoucí projektu
Dotan Hazan
vedoucí projektu

Vášeň je základem úspěchu: tak jako malý ohýnek málo hřeje, dosáhne se s malou vášní jen průměrných výsledků. U firmy PERI jsme našli vášeň – pro profesionalitu a ten nejlepší servis. A naše společná vášeň pro špičkové výkony slaví úspěchy.

Řešení PERI

 • nákladově efektivní koncepce provádění
 • optimálně přizpůsobené samošplhavé systémy ACS a RCS stejně jako jeřábem přemísťované CB lávky s přihlédnutím na omezenou kapacitu jeřábu
 • zhotovení jader vždy ve 2 na sobě navazujících záběrech a sladěný sled taktů s realizací armovacích prací
 • šplhavá ochranná stěna RCS pro zajištění vždy nejvyššího patra hrubé stavby proti pádu z výšky
 • ochranné opláštění PERI včetně integrované výsuvné lávky pro dočasné uskladnění materiálu a přemístění břemen s pomocí jeřábu
 • speciálně vytvořené rohové lávky na bázi systémových prvků pro vytvoření šikmých rohů stopů, vnikajících z důvodu nakloněné fasády
 • komplexní balíček PERI s projektovými službami, podporou přímo na stavbě a logistikou